Hvem arrangerer Kåja Camp?

Kåja Camp er et arrangement som ble satt i gang av Nord-Fron ungdomsråd i 2009. Tidligere har festivalen vært arrangert av Nord-Fron ungdomsråd, Vinstra ungdomsklubb og Ung i Midtdalen. Nå er det Ung i Midtdalen som har prosjektlederansvar for arrangementet i samarbeid med Vinstra ungdomsklubb. I tillegg er det ungdomsarrangører og ungdomsarbeidere fra hele midtdalen med i prosjektgruppa.

Hvem kan melde seg på?

Kåja Camp er åpen for ungdom fra 13 – 19 år. Alle ungdom i aldersgruppen er velkommen, uavhengig av bosted.

Påmelding

Påmeldinga er åpen fra 1.mai til 7.juni 2024.

Litt praktisk

Innsjekk er fra kl 16.00 – 19.00 fredag 17. juni – ta kontakt med arrangør dersom deltagere kommer etter dette tidspunktet). Påmeldingen er bindende, og man får ikke refundert deltageravgiften dersom man skulle finne ut at man allikevel ikke kan kommer. Eventuelt videresalg av billett blir formidlet gjennom arrangør.

Pris

Det koster ……. å delta på Kåja Camp 2024. Dette dekker:

  • inngang
  • teltplass
  • mat gjennom hele helgen
  • inngang på standup og konsert
  • fri deltagelse på samtlige workshops og drop-in aktiviteter
 

I tillegg er det åpen kiosk store deler av helgen – så ta gjerne med lommepenger i tillegg!

Regler

Utover alminnelig folkeskikk og norsk lov har Kåja Camp bare noen få regler vi vil presisere:

  • Det er ikke lov til å ha med seg, være påvirket av eller nyte noen slags form for rusmiddel på Kåja Camp
  • Det er ikke lov til å ha med seg glassflasker inn på festivalområdet
  • Søppelkassene er til for å brukes
  • Uhyggelig atferd overfor arrangører og/eller andre festivaldeltagere blir slått hard ned på

 

Brudd av reglement vil føre til utkastelse uten refundering av inngangspris.

Mat

Alle måltider er dekket på Kåja Camp. Vi har vanlig brødmat og salat til frokost/lunsj, og har hamburgere fredag og grillmat lørdag til middag. Det blir servert saft/melk til alle måltider.

I påmeldingsskjemaet ber vi deltagerne opplyse om eventuelle matallergier – dette blir selvfølgelig tatt hensyn til.

I tillegg til måltidene vil det være åpen kiosk deler av festivalen. Her blir det salg av snop, kjappmat og brus. Det kan derfor være greit med litt lommepenger, selv om deltagerne strengt tatt ikke behøver det. 

Sikkerhet

Det er til enhver tid vakter på hele festivalområdet. Vaktene er over 18 år, og har ansvar for å sørge for at ingen uvedkommende kommer seg inn på festivalområdet, og at alle deltagerne har det bra og følger reglementet. I tillegg til disse vaktene vil det alltid være voksne arrangører til stede. Det er frivillig å delta på de ulike aktivitetene som tilbys i løpet av festivalen. Dersom aktivitetene krever ekstra bekreftelse av foresatte grunnet sikkerhet, vil dette opplyses om ved påmelding. 
Røde Kors vil være til steder under deler av festivalen hvor arrangørene mener det er mest hensiktsmessig i forhold til aktivitetstype. 

Innetider

Det er ikke lov til å forlate festivalområdet mellom kl 23.00 og kl 06.00. Dersom noen ønsker dette må arrangørene ha bekreftelse fra foresatt. Dette er for å hindre at festivaldeltagere «henger» rundt i Vinstra sentrum. Det er dermed OK dersom noen deltagere ønsker å sove hjemme, men de må da ha forlatt festivalområdet før kl 23.00. Si gjerne ifra om dette i forkant til deltageransvarlig.